Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

Драган О. В. Застосування прокурорами заходів представницького характеру при захисті інтересів держави у земельній сфері під час дії воєнного стану

Заверюха М. М. Правова охорона лісів в умовах воєнного часу

Закаль О. О. Право на безпечне та придатне довкілля: сутність та судовий захист

Кабанець К. Державна гарантія у сфері сільського господарства: змістовний аспект

Князевич Н. В. Запровадження професійного самоврядування медичних працівників: виклики, переваги і можливі шляхи

Костицький В. В. Протидія екоциду як складова міжнародно-правового екологічного імперативу та ухвалення екологічної конституції землі

Миколаєць В. А. Цивільно-правова відповідальність за порушення екологічного законодавства

Мироненко І. В. Особисті немайнові відносини власників сусідніх земельних ділянок як предмет правового регулювання: окремі аспекти

Новицька Н. Б., Новицький А. М. Доступ до екологічної інформації в умовах воєнного стану

Попова А. О. Проблеми правового регулювання відновлення земель, забруднених у результаті російської воєнної агресії

Пунда О. О., Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. Право на безпеку харчових продуктів: міжгалузеве правове регулювання в умовах євроінтеграції України

Sydor V. D. Comparative characteristics of legal regulation of the geospatial data formation in Ukraine and the European Union