Науковий журнал «Екологічне право» створений для розвитку наукових контактів між спеціалістами в області екологічного права як України, так і інших держав. Заснований у квітні 2013 р.

Співзасновники: Інститут держави і права ім. В.І. Корецького Національної академії наук УкраїниІнститут законодавчих передбачень та правової експертизи

ISSN: 2413-7189 (Print)

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право»).

Журнал видається чотири рази на рік.

У науковому журналі «Екологічне право» публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

Матеріали, що публікуються в науковому журналі «Екологічне право», належать до галузі юридичних наук (галузь знань: 08 «Право»; спеціальність «081 «Право»).

Програмні цілі та тематична спрямованість журналу: висвітлення проблем правового забезпечення сталого розвитку; обговоренння питань модернізації екологічного законодавства, підготовки та прийняття Екологічного кодексу України, висвітлення питання права екологічної безпеки, екологічні права, свободи та обов'язки громадян України, висвітлення екологічно-правового механізму охорони довкілля, управління у галузі охорони природи і РКПР. 

Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 20486-10286P від 24.12.2013).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

До складу редакційної колегії входять провідні науковців України та зарубіжних країн.

Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського прийнято на репозитарне зберігання номери наукового видання «Екологічне право», які представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

Науковий журнал «Екологічне право» зареєстровано в наукометричній базі «Google Scholar».

Запрошуємо до співробітництва!